Про доплату до мінімальної зарплати з 01 січня 2017 року

Мінсоцполітики дало роз’яснення щодо застосування норм Закону України від 06.12.2016 р. № 1774-VIII.

1. При обчисленні розміру зарплати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

2. У випадку коли працівнику встановлені доплати за роботу в шкідливих умовах праці, зазначені доплати мають виплачуватися понад розмір мінімальної зарплати (3200 грн).

3. Якщо ж умовами оплати праці передбачено підвищення посадових окладів працівників, наприклад, за роботу в установах і організаціях, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, за роботу в певних типах закладів, за роботу в шкідливих і важких умовах праці, то зазначене підвищення враховується до мінімальної зарплати.

4. Якщо працівник виконав місячну норму праці, а нарахована йому зарплата є нижчою від законодавчо встановленого розміру мінімальної зарплати, роботодавець зобов’язаний провести доплату до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно із зарплатою.

5. Якщо ж працівник не виконав місячної норми праці, перебував у відпустці, на лікарняному, працює неповний робочий час тощо, то оплата його праці проводиться пропорційно виконаній нормі праці.

6. Час простою не з вини працівника оплачується згідно з нормами ст. 113 КЗпП не нижче 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) без проведення доплати до рівня мінімальної зарплати.

7. При запровадженні підсумованого обліку робочого часу з обліковим періодом місяць робота понад нормальну тривалість робочого часу за обліковий період оплачується як надурочна, і зазначена виплата здійснюється понад розмір мінімальної зарплати.

У разі якщо робота при підсумованому обліку робочого часу виконується в межах установленої працівнику тривалості робочого часу, яка є меншою за нормальну тривалість робочого часу, відповідно до графіка роботи, йому нараховується зарплата в розмірі, не нижчому від мінімальної зарплати.

Для підприємств, на яких установлено підсумований облік робочого часу, з метою зменшення годин надурочної роботи й навантаження на фонд оплати праці рекомендується застосовувати такі облікові періоди, як півріччя, рік.

Джерело: Управління Держпраці у Рівненській області.